You are currently viewing Участие в „Зимен университет“ към НПСС

Участие в „Зимен университет“ към НПСС

Дата на провеждане: 16.05.2019г.
Място на провеждане: Дворът на АУ – Пловдив
Цел: Събитието имаше за цел да обогати културата на посетителите, запознавайки ги по-подробно с богатството на растителния свят и начините на опазване на околната среда. Проведоха се различни изложби, базари, презентации и др.

Сподели публикацията