Стипендии в Аграрен Университет Пловдив
 • Класиране

Уважаеми колеги, публикуваме предварителното класиране за стипендии за летен семестър на 2019/2020г.! Молим Ви в срок до 25.05.2020г. ако имате някакви възражения по класиранията да ги изпратите на имейл адрес – [email protected]! Тези от вас, които са класирани и нямат сметка, следва да си направят в УниКредит Булбанк, и в срок до 28.05.2020 да изпратят своя IBAN на същия имейл адрес!

Краен срок

Срок за подаване на документи: 27.04.2020г. до 15.05.2020 г вкл. (без почивните дни).

КАНДИДАТСТВА СЕ САМО ЗА „СТИПЕНДИЯ ЗА УСПЕХ” И „СТИПЕНДИЯ ЗА УСПЕХ В ПРИОРИТЕТНО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ“

 

Стипендия "Успех"

 • За „стипендия за успех” могат да кандидатстват студенти редовно обучение, приети на места субсидирани от държавния бюджет, които имат среден успех от предходните два семестъра от 4.00 до 6.00 независимо от доходите и са без невзети изпити, учебни и производствени практики през срока на обучението.

Стипендия за успех в приоритетно професионално направление

 • За „стипендия за успех в приоритетно професионално направление“ могат да кандидатстват студенти, редовно обучение, приети на места субсидирани от държавния бюджет с успех от 5,00 до 6,00 и  са без невзети изпити, учебни и производствени практики през срока на обучението.
 • в специалностите от ОКС „бакалавър“
 • Агрономство /полевъдство/;
 • Зооинженерство;
 • Растителни биотехнологии;
 • Агрономство /лозаро-градинарство/;
 • Аграрно инженерство;
 • Декоративно градинарство;
 • Агрономство /тропично и субтропично земеделие/;
 • Растителна защита;
 • Екология и опазване на околната среда
 • и курсове от ОКС „магистър“:
 • „Агробизнес“;
 • „Мениджмънт на растителната защита“;
 • „Растителна защита“;
 • „Опазване на биологичното разнообразие“;
 • „Устойчиво природоползване и екологичен туризъм“;
 • „Селекция и репродукция на животните“;
 • „Лозарство с основи на винарството“;

!!!ВАЖНО!!!

ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ Е НУЖНО ПОПЪЛВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ, КОЯТО Е ПРИКАЧЕНА КЪМ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ!!

Подаването на документите ще се извършва онлайн!

Заявлението-декларация се принтира и попълва ръчно, след което се сканира/снима!!

Удостоверението за личната картова сметка също се сканира/снима!!

Заявлението-декларация и Личната картова сметка към УниКредит Булбанк се изпращат на email:

apply@auplovdiv.bg

ВНИМАНИЕ:

 1. След като изпратите документите, в рамките на един работен ден на посочената от Вас електронна поща ще получите потвърждение за получаване на документите в АУ. Ако не получите такова потвърждение, трябва да се обадите на телефон 032-654-250 или 032-654-310 за изясняване на проблема!

 

 1. Успехът, който ще посочите в заявлението-декларация, подлежи на потвърждаване от съответния Деканат. При установяване на разлика, от Деканата ще се свържат с Вас за уточняване на данните!
 2. Стипендии се изплащат само по ЛИЧНА картова сметка в УниКредит Булбанк. За тези, които нямат открити картови сметки, такива могат да им бъдат открити в УниКредит Булбанк при договорените с АУ преференциални условия като се легитимират със студентската книжка.

КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА СОЦИАЛНА И ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЩЕ БЪДЕ ПРОВЕДЕНО НА ПО-КЪСЕН ЕТАП!!

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ ПЪРВИ КУРС!!!

Ако нямате лична картова сметка в УниКредит Булбанк можете да кандидатствате за стипендия, като подадете само Заявление-декларация. Ако бъдете класирани, трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да изпратите удостоверение за лична картова сметка в УниКредит Булбанк, в срок от СЕДЕМ ДНИ, СЛЕД ИЗЛИЗАНЕ НА КЛАСИРАНЕТО!!!


КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНИ – 15.05.2020 г.

Представените по-горе срокове и правила са утвърдени на задесание на КСБВУ с Протокол № 1/24.04.2020 г.

Затвори менюто