Стипендии в Аграрен Университет Пловдив

Стипендии за летен семестър на учебната 2020/2021г.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 19.04.2021г. до 14.05.2021г. вкл. (без почивните дни) 

 1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

ПРИ  КАНДИДАТСТВАНЕ  САМО ЗА „СТИПЕНДИЯ ЗА УСПЕХ” И „СТИПЕНДИЯ ЗА УСПЕХ В ПРИОРИТЕТНО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ“

За стипендия за успех” могат да кандидатстват студенти редовно обучение, приети на места субсидирани от държавния бюджет, които имат среден успех от предходните два семестъра от 4.00 до 6.00 независимо от доходите и са без невзети изпити за целият период на обучение, учебни и производствени практики считано до първи семестър 2020година.

 • За стипендия за успех в приоритетно професионално направление могат да кандидатстват студентиредовно обучение, приети на места субсидирани от държавния бюджет с успех от 5,00 до 6,00  и  са без невзети изпити за целият период на обучение, учебни и производствени практики считано до първи семестър на 2020година. 
 • в специалностите от ОКС „бакалавър“ 
 • Агрономство /полевъдство/; 
 • Зооинженерство; 
 • Растителни биотехнологии; 
 • Агрономство /лозаро-градинарство/; 
 • Аграрно инженерство; 
 • Декоративно градинарство; 
 • Агрономство /тропично и субтропично земеделие/; 
 • Растителна защита; 
 • Екология и опазване на околната среда; 
 • Зооинженерство и информационни технологий 

и  курсове от ОКС „магистър“: 

 • „Агробизнес“; 
 • „Мениджмънт на растителната защита“; 
 • „Растителна защита“; 
 • „Опазване на биологичното разнообразие“; 
 • „Устойчиво природоползване и екологичен туризъм“; 
 • „Селекция и репродукция на животните“; 
 • Овощарство- производство и управление; 
 • „Екология на селищни системи“. 

                                                                                                                                 ЕДНОКРАТНИ ПОМОЩИ 

Документи за еднократни помощи  се приемат в срока за стипендии за ЛЕТЕН семестър на учебната 2020/2021 г. по т. 1. Еднократни помощи  се отпускат  при записан ЛЕТЕН семестър до максимален брой от 50 помощи. Помощи  се отпускат на база средномесечен доход на член от семейството, определен чрез класиране във възходящ ред на декларираните доходи, с изключение на    студенти с увреждания 90% и повече от 90%кръглите сираци и лицата, лишени от родителски грижи, Помощи  се отпускат еднократно за цялата академична година. Максималният допустим доход за кандидатстване е 650 лв доход на член от семейството за месец.  

Необходими документи за отпускане на помощи за ЛЕТЕН семестър на учебната 2020/2021 г.: 

а./ документите за декларирани доходи за месеците Октомври-Март; 

б./ документите за декларирани членове на семейството и други обстоятелства. 

                                 !!!ВАЖНО!!!

ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ Е НУЖНО ПОПЪЛВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ, КОЯТО Е ПРИКАЧЕНА КЪМ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ!!

Подаването на документите ще се извършва онлайн!

Заявлението-декларация се принтира и попълва ръчно, след което се сканира/снима!!

Удостоверението за личната картова сметка също се сканира/снима!!

Заявлението-декларация и Личната картова сметка се изпращат на emailapply@auplovdiv.bg

ВНИМАНИЕ:

 1. След като изпратите документите, в рамките на няколко работни дни на посочената от Вас електронна поща ще получите потвърждение за получаване на документите в АУ. Ако не получите такова потвърждение, трябва да се обадите на телефон 032-654-250 или 032-654-310 за изясняване на проблема!Успехът, който ще посочите в заявлението-декларация, подлежи на потвърждаване от съответния Деканат. При установяване на разлика, от Деканата ще се свържат с Вас за уточняване на данните!
 2. Стипендии се изплащат само по ЛИЧНА картова сметка. За тези, които нямат открити картови сметки, такива могат да им бъдат открити в УниКредит Булбанк при договорените с АУ преференциални условия като се легитимират със студентската книжка.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНИ – 14.05.2021 г.

Представените по-горе срокове и правила са утвърдени на задесание на КСБВУ с Протокол № 3/14.04.2021 г.

Затвори менюто