Станислав Колев
Председател на общото събрание

Здравейте, моето име е Станислав Колев, студент съм 2-ри курс, специалност "Лозаро - градинарство и биологично производство". Аз съм от гр.Сливен и за първа година съм председател на Общото събрание на Студентски съвет.

 

Общото събрание на СС е върховен орган на управление и представителство на студентите и докторантите в рамките на АУ – Пловдив. Общото събрание на СС се ръководи от Председател.
Студентски съвет
Аграрен университет Пловдив

Курс

Име, фамилия

Заместник

Фак. №

  

ЕООС

  

1

1

Галя Енчева

 

1206

2

2

Ивелина Желева 

 

1182

3

3

Александър Галев

 

1143

 

 

   

 

    

 

 

РЗ

  

4

1

Никол Димитрова

 

3993

5

2

Ралица Йотова

 зам.-председател на СС

3967

6

3

Невена Стоилова

коорд. на комисия

3863

7

4

Светлин Светлинов

 

3804

 

    

 

 

ЛГ

  

8

1

Станислав Колев

 зам.-председател на СС

7174

9

2

Петър Андонов

 зам.-председател на СС

7140

10

3

Богомил Желев

 

7087

11

4

Христо Козаров

председател на СС

7029

 

    

 

 

ДГ

  

12

1

Иван Сираков

 

184

13

2

Антония Атанасова

протоколчик на СС

170

 14

3Емилио Радевпредседател на ОС на СС159

 

 

АИнж.

  

15

1

Яни Валеров

 

462

16

2

Емануил Димитров

 

439

17

3

Даяна Георгиева

 

412

 

 

 

 

 

 

    

 

 

АП

  

18

1

Ани Геориева 

 коорд. на комисия

14047

19

2

Петя Райчева 

 

13976

20

3

Катерина Василева

 

13889

21

4

Венелина Иванова

 секретар на СС

13843

 

 

ЗИнж.

  

22

1

Иван Мартинов

 

652

23

2

Албена Митова

 

648

24

3

Денис Миланов

 

617

 

 

ЗОО и Информатика 

 

 

 25

 

Мелиса Тодорова 1

 

 

БИ

  

26

1

Марияна Георгиева

 

73

27

2

Йоанна Самсарова 

 

57

28

3

Иван Върбанов

коорд. на комисия

43

29

4

Тома Гунов 

 

17

 

    

 

 

АИ

  

30

1

Боян Пантелеев

 

1875

31

2

Зорница Каранакова

 

1859

32

3

Хасан Дамадов

 

1844

 

 

 

 

 

 

    

 

 

АТ

  

33

1

Мариана Стоянова

 

751

34

2

Таня Павлова 

 коорд. на комисия

719

 

 

 

 

 

 

 

Докторанти

 

 

 

    

 

 

Магистри

  

 

35

Георги Станчев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без право на глас

 

 

  Петромил Терзиев – БИ 29