Спорт

Организиране на студентския спорт съвместно с К-ра ФВС; Изразява мнение и прави предложения за развитието на спортната дейност пред компетентните университетски органи; Взема отношение и по предоставянето на спортната база на студентите; Организиране на турнири по канадска борба, футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, шах, плуване и др.

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Участва със свои представители в наблюдението на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучение и на академичния състав на висшето училище; Прави предложение за покана на преподаватели от други висши училища в страната и чужбина; Организира и провежда допълнителни квалификационни курсове и форуми.

Връзки с обществеността

Ролята на Комисията за връзки с обществеността има задачата да информира обществото за Студенския съвет и да популяризира общественополезните проекти . Добрата програма за връзки с обществеността е гаранция, че всички студенти знаят, че Студентския съвет е организация, на която може да се има доверие и работи, за да отговори на реалните нужди на студентите. Положителният имидж на организацията мотивира неговите членове за работа и улеснява привличането на нови членове.

СОЦИАЛНО – БИТОВИ ВЪПРОСИ

Проучва и работи за решаване на възникнали проблеми касаещи студентските столове и общежития; Участва в приема и обработката на документите за кандидатсване за настаняване в студентско общежитие Съвместно с инспектор социално-битови въпроси осъществява разпределение и настаняване в студентско общежитие Работи по проекти за нововъведения и модернизации в рамките на студентските столове и общежития.

Рухай Рамадан
Комисия по спортната дейност

Здравейте, аз съм Рухай Рамадан, на 18 години от град Айтос. От малък съм се влюбил в света на спорта и точно тази страст ме насочи по пътя на плуването. Млад и амбициозен, избрах пътя на аграрния инженер , който ме изпълва с радост и предизвикателства. През годините съм се сблъсквал с множество трудности, които ме научиха да бъда настойчив и уверен във вземането на решения, поемането и изпълняването на зададените ангажименти.

Бояна Кирова
Комисия по учебната дейност

Здравейте! Казвам се Бояна Кирова, от гр. Разград и съм 2-ри курс, специалност “Растителна защита„. Определям себе си като амбициозен и отговорен  човек, който има стремеж да подпомага развитието и дейността на студентското общество в Аграрен университет-Пловдив!

Мелис Юсеинова
Връзки с обществеността

Здравейте! Името ми е Мелис Юсеинова, от гр. Пловдив и съм I-ви курс, специалност "Декоративно градинарство и озеленяване". Отнасям се с внимание и ангажираност към отговорностите, които поемам. Имам стремеж и амбиции да допринеса за развитието на обществената, културната и социалната дейност на студентската организация.

Лили Страхилова
Комисия по социално-битови въпроси

Здравейте, казвам се Лили Страхилова от град Бяла Слатина. Студентка съм първи курс, специалност Аграрен туризъм. Аз съм от хората, които обичат да помагат на другите и смятам себе си за отговорна, лоялна и амбициозна. Обичам правилата и вярвам, че за да върви една работа те трябва да се спазват. Вярвам, че мога да бъда от помощ на студентите за техните проблеми и социално-битови въпроси.