Спорт

Организиране на студентския спорт съвместно с К-ра ФВС; Изразява мнение и прави предложения за развитието на спортната дейност пред компетентните университетски органи; Взема отношение и по предоставянето на спортната база на студентите; Организиране на турнири по канадска борба, футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, шах, плуване и др.

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Участва със свои представители в наблюдението на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучение и на академичния състав на висшето училище; Прави предложение за покана на преподаватели от други висши училища в страната и чужбина; Организира и провежда допълнителни квалификационни курсове и форуми.

Връзки с обществеността

Ролята на Комисията за връзки с обществеността има задачата да информира обществото за Студенския съвет и да популяризира общественополезните проекти . Добрата програма за връзки с обществеността е гаранция, че всички студенти знаят, че Студентския съвет е организация, на която може да се има доверие и работи, за да отговори на реалните нужди на студентите. Положителният имидж на организацията мотивира неговите членове за работа и улеснява привличането на нови членове.

СОЦИАЛНО – БИТОВИ ВЪПРОСИ

Проучва и работи за решаване на възникнали проблеми касаещи студентските столове и общежития; Участва в приема и обработката на документите за кандидатсване за настаняване в студентско общежитие Съвместно с инспектор социално-битови въпроси осъществява разпределение и настаняване в студентско общежитие Работи по проекти за нововъведения и модернизации в рамките на студентските столове и общежития.

Иван Върбанов
Комисия по СПОРТ

Здравейте, казвам се Иван на 21 години. За себе си мога да кажа че съм позитивен човек и обичам да разбирам от всичко във всяка сфера. Студент 3-ти курс, специалност бизнес икономика.

Ани Георгиева
Комисия по учебната дейност

Здравейте, казвам се Ани Георгиева на 19г. от гр. Хасково. Студентка 1-ви курс, специалност агрономство-полевъдство. Обичам да помагам и съм голям привърженик на животните.

Таня Павлова
Връзки с обществеността

Здравейте, аз съм Таня Павлова, на 20 години, от град Пловдив и съм втори курс, специалност аграрен туризъм. Аз съм много отговорен човек и обичам да общувам с хората.

Невена Стоилова
СОЦИАЛНО – БИТОВИ ВЪПРОСИ

Здравейте! Казвам се Невена Стоилова, на 21 години. Трети курс, специалност Растителна защита. Много трудолюбива съм и обичам да помагам.

Затвори менюто