Спорт

Организиране на студентския спорт съвместно с К-ра ФВС; Изразява мнение и прави предложения за развитието на спортната дейност пред компетентните университетски органи; Взема отношение и по предоставянето на спортната база на студентите; Организиране на турнири по канадска борба, футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, шах, плуване и др.

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Участва със свои представители в наблюдението на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучение и на академичния състав на висшето училище; Прави предложение за покана на преподаватели от други висши училища в страната и чужбина; Организира и провежда допълнителни квалификационни курсове и форуми.

Връзки с обществеността

Ролята на Комисията за връзки с обществеността има задачата да информира обществото за Студенския съвет и да популяризира общественополезните проекти . Добрата програма за връзки с обществеността е гаранция, че всички студенти знаят, че Студентския съвет е организация, на която може да се има доверие и работи, за да отговори на реалните нужди на студентите. Положителният имидж на организацията мотивира неговите членове за работа и улеснява привличането на нови членове.

СОЦИАЛНО – БИТОВИ ВЪПРОСИ

Проучва и работи за решаване на възникнали проблеми касаещи студентските столове и общежития; Участва в приема и обработката на документите за кандидатсване за настаняване в студентско общежитие Съвместно с инспектор социално-битови въпроси осъществява разпределение и настаняване в студентско общежитие Работи по проекти за нововъведения и модернизации в рамките на студентските столове и общежития.

Емануил Димитров
Комисия по СПОРТ

Здравейте, моето име е Емануил Димитров, на 22г. от град Бургас. Студент съм 4-ти курс, специалност "Аграрно инженерство". За себе си твърдя да кажа, че съм упорит човек и обичам предизвикателствата във всяка една спортна дисциплина.

Бояна Кирова
Комисия по учебната дейност

Здравейте! Казвам се Бояна Кирова, от гр. Разград и съм 1-ви курс, специалност “Растителна защита„. Определям себе си като амбициозен и отговорен  човек, който има стремеж да подпомага развитието и дейността на студентското общество в Аграрен университет-Пловдив!

Таня Павлова
Връзки с обществеността

Здравейте, аз съм Таня Павлова, на 21 години, от град Пловдив и съм четвърти курс, специалност Аграрен туризъм. Аз съм много отговорен човек и обичам да общувам с хората.

Ивана Лазарова
Комисия по социално-битови въпроси

Здравейте! Казвам се Ивана Лазарова, на 19 години, от град Смолян и съм първи курс, специалност "Екология и опазване на околната среда". За себе си смятам, че съм достатъчно отговорна, трудолюбива и отзивчива, за да се справям със социално-битовите въпроси на студентите.