Свържи се с нас:

Съгласно Правилата за административно обслужване на студенти и докторанти в Аграрен Университет – Пловдив, всеки студент има право да обжалва действията и решенията на органа, компетентен да извърши съответната административна услуга, когато са нарушени неговите права.

Изпрати ни съобщение тук

    Или ни пиши директно на имейл, във Фейсбук или ни се обади