Свържи се с нас:

Съгласно Правилата за административно обслужване на студенти и докторанти в Аграрен Университет – Пловдив, всеки студент има право да обжалва действията и решенията на органа, компетентен да извърши съответната административна услуга, когато са нарушени неговите права.

Изпрати ни съобщение тук

Или ни пиши директно на имейл, във Фейсбук или ни се обади

Затвори менюто