You are currently viewing Съвместно провеждане на кампанията „Празнувай отговорно“ със Студентски съвет към УХТ

Съвместно провеждане на кампанията „Празнувай отговорно“ със Студентски съвет към УХТ

Дата на провеждане: 03-06.12.2018
Място на провеждане: УХТ – Пловдив, АУ – Пловдив
Цел: Събитието имаше за цел да инициира кампания за пътна безопасност. Инициативата в навечерието на 8-ми декември се проведе за пета поредна година. Тя беше подкрепена от Националносто представителство на студентските съвети. Събитието включваше поредица от инициативи и игри, като целта беше студентите да се запознаят с вредното действие на алкохола и да използват организиран транспорт до местата, където ще отбелязват студентския празник.

Сподели публикацията