Участие във възстановяването на Университетската ботаническа градина

Място на провеждане: Ботаническа градина на АУ – Пловдив
Цел: Събитието имаше за цел да започне възстановяването на Ботаническата градина, посредством различни културни мероприятия като почистване и залесяване.

Сподели публикацията