Заявление -декларация за кандидатстване

>>>Класиране за общежитие на учебната 2023г. – 2024г.<<<

Обща сума при настаняване на студент – 250лв.:

65лв наем за м.Септември
70лв наем за м.Октомври 
30лв – депозит за двата семестъра на обучение 
85лв – гаранция на договор ( при напускане, сумата от 85 лв се връща на студента, ако в стаята няма установени нанесени щети) 

От 01.11.2023г. до 30.04.2024г. месечния наем ще бъде в размер на 85лв.

Чайка 3

Адрес: бул.” Санкт Петербург” № 30

Работно време: 08:00ч. – 16:00ч.

Домакин: 032/ 63 31 98; 0886 811 050

Портиерна: 032/ 624916

Чайка 1