Изготвено бе становище относно намаляне наема на студентските общежития

Уважаеми колеги, Уведомяваме Ви, че Студентски съвет при Аграрен университет- Пловдив изготви становище за намаляне на наема за студентските общежития "Чайка" за месеците Януари и Февруари. Очакваме обратна позиция от…

Continue ReadingИзготвено бе становище относно намаляне наема на студентските общежития