Беше проведена анкета във връзка с проучването на нагласите на студентите към онлайн обучението в АУ-Пловдив

Обект на изследването: Онлайн обучението в Аграрен университет - Пловдив; Субект на изследването: Студентите бакалаври в редовна форма на обучение; Основна задача: Да се анкетират студентите в Аграрен университет- Пловдив,…

Continue ReadingБеше проведена анкета във връзка с проучването на нагласите на студентите към онлайн обучението в АУ-Пловдив