Благотворителна кампания „Капачки за бъдеще“ !

Студентски съвет при Аграрен университет- Пловдив, предаде 400кг капачки за благотворителната кампания " Капачки за бъдеще"! Благодарим на всички, които се включиха в събирането !!! #КапачкиЗаБъдеще #АграренУниверситет #ЗаЕдно

Continue ReadingБлаготворителна кампания „Капачки за бъдеще“ !