Студентският съвет на Аграрния университет поема наема за общежитията през май

На 09.04.2020 година, се проведе извънредно заседание на Изпълнителния съвет на Студентски съвет при Аграрен университет -Пловдив. В рамките на заседанието бяха обсъдени неотложни въпроси,свързани със социално подпомагане на студентите в…

Виж повече