You are currently viewing Студентски съвет при Аграрен университет – Пловдив организира Онлайн информационна среща за студентите

Студентски съвет при Аграрен университет – Пловдив организира Онлайн информационна среща за студентите

Повече от 100 студенти присъстваха на онлайн информационна среща под надслов – “Вие питате – Ние отоваряме”, в която бяха обсъдени много теми засягащи студентите. Те се запознаха със структурата на Студентския съвет, неговите членове и ръководни органи. По време на срещата бяха обсъдени видовете, условията и начините за кандидатстване за стипендия и общежитие. Студентите поставиха своите въпроси, проблеми и мнения по отношение на моментната обстановка в университета и това как ще продължи обучението. Студентски съвет благодари на всички студенти, които участваха активно в срещата! #сМисъл #за #студентите

Сподели публикацията