You are currently viewing Студентски съвет при Аграрен – университет – Пловдив организира Информационна среща за Магистърски курсове

Студентски съвет при Аграрен – университет – Пловдив организира Информационна среща за Магистърски курсове

На 22.06.2021г. във 2-ра Аудитория на Аграрен университет – Пловдив, се проведе Информационна среща за Магистърски курсове организирана от Студентски съвет. Целта на срещата бе завършващите студенти да бъдат запознати с актуалните специалности в образователно – квалификационната степен „Магистър“ предлагани от университета.

На срещата деканите на факултетите, както и някои от ръководителите на магистърските курсове, представиха магистърските специалности по професионални направления в отделните факултети.

На финала на срещата Ваня Гарова от учебно-информационен център към АУ-Пловдив, запозна студентите с необходимите документи, таксите и сроковете за кандидатстване за магистърските курсове.

Декан на Факултета по Лозаро – градинарство
Доц. д-р Сава Табаков
Декан на Факултета по Икономика
Доц . д-р Димо Атанасов
Декан на Факултета по Агрономство
Доц. д-р Атанас Севов

Декан на Факултета по Растителна защита и агроекология – Проф. д-р Вили Харизанова

Сподели публикацията