You are currently viewing Студентски съвет при Аграрен университет – Пловдив организира втора поредна Информационна среща за магистърски курсове

Студентски съвет при Аграрен университет – Пловдив организира втора поредна Информационна среща за магистърски курсове

За втора поредна година, Студентски съвет при Аграрен университет – Пловдив организира Информационна среща за магистърски курсове, която се проведе в Аудитория 2. В срещата се включиха всички декани на факултетите в Аграрен университет – Пловдив и ръководителите на магистърски курсове с цел да запознаят студентите с актуалните магистърски курсове във всеки един факултет. Ваня Гарова – гл.експерт към УИЦ също се включи в срещата, като поясни на студентите информацията относно условията, таксите и сроковете при кандидатстване за магистърски курс.

Доц. д-р Димо Атанасов представи магистърските курсове във Факултет по Икономика.

Доц д-р Атанас Севов представи магистърските курсове във Факултет по Агрономство.

Доц. д-р Сава Табаков представи магистърските курсове във Факултет по Лозаро-градинарство.

Доц. д-р Атанаска Стоева и доц. д-р Анна Карова представиха магистърските курсове на Факултет по Растителна защита и агроекология.

Сподели публикацията