You are currently viewing Студентски съвет при Аграрен Университет – Пловдив чества „Ден на Земята“

Студентски съвет при Аграрен Университет – Пловдив чества „Ден на Земята“

Днес на 22.04.2021г. , Студентски съвет при Аграрен университет – Пловдив за поредна година отбеляза международния – ,,Ден на Земята“. На празника присъстваха студенти и преподаватели от АУ – Пловдив, като бяха засадени 7 броя многогодишни дръвчета Ликвидамбър (сатенен орех) и поставени 5 броя дървени къщички за пчели и насекоми.

Преди засаждането , гл. ас. Валентин Панчев запозна студентите за начина на засаждане на дърветата, като представи и малко повече информация за вида.

Проф. Вили Харизанова – преподавател от катедрата по ентомология обясни какъв е начина на поставяне на  къщичките и на каква височина се поставят , това е важно , така като тези къщички са предназначени за земни пчели и насекоми , които не летят на високо. Дървените къщички имат за цел да подпомогнат на пчелите и насекомите да се приютят и запазят своя си вид , те биват наричани още и „хотели“ за насекоми.

Студентски съвет при Аграрен университет – Пловдив провежда за втора година това събитие , което се приема много положително и има за цел да мотивира студентите да бъдат по любящи към нашата планета Земя .

Сподели публикацията