You are currently viewing Студентски съвет при Аграрен университет – Пловдив организира своята ежегодна Информационна среща за студентите от АУ-Пловдив.

Студентски съвет при Аграрен университет – Пловдив организира своята ежегодна Информационна среща за студентите от АУ-Пловдив.

На 23.03.2022г. по инициатива на Студентски съвет се проведе традиционната Информационна среща – „Вие питате – Ние отговаряме“. На срещата присъстваха студенти от всички специалности и курсове на обучение, които се вълнуваха от актуалните въпроси и теми късаещи голяма част от тях.

Координаторът на комисията по социално-битовите въпроси – Невена Стоилова представи видовете стипендии, сроковете, необходимите изисквания и документи за кандидатстване.

Друга тема по която зам.-председателя на Студентски съвет – Петър Андонов представи бяха общежитията. Студентите получиха подробна информация относно изискванията, необходимите документи, класиране и последователността на стъпките, които студентите трябва да изпълнят в деня на настаняването в общежитие.

Изминалата пандемична обстановка от Covid-19 повлия много на студентите от 1-ви курс, които не успяха да се информират как трябва административно да попълват своите студентски книжки. Гл.експерт Елеонора Делева прие поканата на Студентски съвет, и обясни как точно студентите трябва да попълват студентските си книжки, как става преминаването от една форма на обучение в друга и много други въпроси касаещи студентите по време на тяхното обучение в университета.

„Студентски практики – Фаза 2“ на МОН беше тема, по която Ваня Гарова от Учебно – Информационния център към Аграрен университет – Пловдив представи пред студентите възможностите за практика, които предлагат от МОН в различните направления. Студентите бяха запознати с условията, необходимите документи и срокове за кандидатстване.

Сподели публикацията