You are currently viewing Студентски съвет при Аграрен университет – Пловдив проведе своя първи по рода си Уебинар

Студентски съвет при Аграрен университет – Пловдив проведе своя първи по рода си Уебинар

На 22.02.2022г., по инициатива на Студентски съвет при Аграрен университет – Пловдив се проведе уебинар на тема : „Съвременни политики и бизнес иновации“ с участието на гост лектори – Доц. д-р Димо Атанасов – декан на Факултет Икономика към Аграрен университет – Пловдив и Тома Гунов – студент и бивш член на студентската организация.

Модератор на събитието беше Таня Павлова – студентка 3-ти курс, специалност Аграрен туризъм, координатор на постоянно действащата комисия към Студентския съвет – Връзки с обществеността и международната дейност.

В началото на събитието председателят на Студентския съвет – Христо Козаров, приветства всички участници и им пожела ползотворна работа в уебинара.

Доц. д-р Димо Атанасов представи съвременните тенденции в политиките на Европейския Съюз, които въздействат върху отраслите на икономиката. Разясни ролята на иновациите за устойчиво развитие на бизнеса и интелигентния растеж на икономиката, като подчерта и предизвикателствата, които завършващите студенти срещат.

Тома Гунов – завършващ студент, бивш член на Студентския съвет представи иновативен модел за производство на енергия в земеделските стопанства, който е по- ефективен за производителите, но все още не толкова използван в наши дни.

В събитието се включиха студенти, гости и преподаватели, които имаха възможност, да зададат своите въпроси по актуалните теми засегнати в уебинара.

Сподели публикацията