You are currently viewing Студентски съвет при Аграрен университет – Пловдив взе участие в дипломирането на випуск 2021.

Студентски съвет при Аграрен университет – Пловдив взе участие в дипломирането на випуск 2021.

На 16.12.2021г. в аулата на Аграрен университет – Пловдив се проведе промоцията на випуск 2021г. , като успешно се дипломираха 502 абсолвенти, от които 295 завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и 207 – ОКС „магистър“

Гости на церемонията по връчване на дипломите бяха:  Н. Пр. Табо Тахе, Извънреден и пълномощен посланик на Република Южна Африка в България; Г-н Здравко Димитров, Кмет на Община Пловдив; г-н Стефан Димитров, прокурист на „Неохим“ ООД и председател на Съвета на настоятелите на АУ;  г-н Иван Стоянов, кмет на район Източен.

Ректорът проф. Христина Янчева поздрави абсолвентите от Випуск 2021 за постигнатите високи резултати.

Студентски съвет при Аграрен университет – Пловдив поднесе плакет за принос към живота и дейността на Студентски съвет на завършващите студенти, които са били членове на студентската организация и са допринесли за нейното развитие.

Плакети получиха студентите : Христо Козаров , Венелина Иванова , Светлин Светлинов, Даяна Георгиева и Хасан Дамадов.

Лично кметът на Община Пловдив г-н Здравко Димитров връчи дипломите и плакет „Отличник на Випуск 2021“ на отличниците бакалаври, дипломирани с успех отличен 6.00 от курса на следване и 6.00 от държавния изпит: Христо Козаров – Агрономство (Лозаро-градинарство) , Венелина Иванова – Агрономство (Полевъдство) , Мартин Стоилов – Агрономство (Лозаро-градинарство) , Диян Драгнев – Растителна защита , Светлин Светлинов – Растителна защита , Денислав Драганов – Аграрно инженерство , Павлина Михайлова – Бизнес икономика

Сподели публикацията