Студентският съвет на Аграрния университет поема наема за общежитията през май

Студентският съвет на Аграрния университет поема наема за общежитията през май

На 09.04.2020 година, се проведе извънредно заседание на Изпълнителния съвет на Студентски съвет при Аграрен университет -Пловдив. В рамките на заседанието бяха обсъдени неотложни въпроси,свързани със социално подпомагане на студентите в период на предстояща икономическа криза, които касаят студентска общност в университета! Ръководството на Студентски съвет взе решение да отпусне част от бюджета на СС за да покрие наемите на 270 студенти за м.Май, които няма да пребивават там! 

Сподели публикацията