You are currently viewing Студентският съвет на Аграрния университет поема наема за общежитията през май

Студентският съвет на Аграрния университет поема наема за общежитията през май

  • Post author:
  • Post category:Новини

На 09.04.2020 година, се проведе извънредно заседание на Изпълнителния съвет на Студентски съвет при Аграрен университет -Пловдив. В рамките на заседанието бяха обсъдени неотложни въпроси,свързани със социално подпомагане на студентите в период на предстояща икономическа криза, които касаят студентска общност в университета! Ръководството на Студентски съвет взе решение да отпусне част от бюджета на СС за да покрие наемите на 270 студенти за м.Май, които няма да пребивават там! 

Сподели публикацията