You are currently viewing Работна среща със Студентският съвет на Университета „Ukshin Hoti“- Prizren

Работна среща със Студентският съвет на Университета „Ukshin Hoti“- Prizren

По време на участието си в International Summer School Prizren 2022 , Председателят и зам.-председателят на Студентски съвет при Аграрен университет – Пловдив проведоха среща с председателя Fatlind Tredhaku и сенатора Rinor Avdullahu на Студентския съвет на Университета – “Ukshin Hoti” – в гр. Призрен.

На срещата председателят на СС-Христо Козаров благодари на своите колеги за поканата да посетят държава като Косово и заяви желанието си за бъдещи съвместни проекти с тях. Двете организации обсъдиха водените студентски политики, възможностите за взаимна подкрепа, обмен на студенти и връзка между двата университета. В края на срещата г-н Козаров отправи покана към своите колеги да посетят България, и по специално Аграрен университет-Пловдив. Предстои двете организации да подпишат договор за сътрудничество помежду си.

Сподели публикацията