You are currently viewing ПРЕЗИДЕНТЪТ РУМЕН РАДЕВ СЕ СРЕЩНА СЪС СТУДЕНТИ И АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ- ПЛОВДИВ

ПРЕЗИДЕНТЪТ РУМЕН РАДЕВ СЕ СРЕЩНА СЪС СТУДЕНТИ И АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ- ПЛОВДИВ

Държавата и обществото ни трябва да предприемат реформа в селското стопанство, така че секторът да се превърне в устойчив, модерно ориентиран дял от нашата икономика със стратегическо значение за националната сигурност. Това заяви президентът Румен Радев по време на среща със студенти, представители на академичната общност и служители на Аграрен университет – Пловдив. „Бъдещи предизвикателства пред младите хора в България“ беше темата на разговора.

„Ако имаме истинска амбиция за модерна държава, трябва да променим и отношението към науката, образованието и иновациите, които да станат национален приоритет“, заяви още президентът. Той посочи, че бъдещето и дневният ред в световен мащаб ще се определят от онези държави, които развиват високи технологии, а останалите ще са консуматори.

По време на срещата президентът посочи, че и от младите хора зависи справянето с редица предизвикателства в аграрния сектор, които са в глобален мащаб – като климатичните промени, природни бедствия, болести по растения и животни, нестабилност на пазарите, зависещи от политически и военни кризи. „С оглед на нарастващото население в световен мащаб от вас ще се иска да получавате по-високи добиви от единица площ и това да бъде екологично съобразно“, посочи Румен Радев. По думите на държавния глава, Зелената сделка, колкото и да е необходима за бъдещето на Европа, също поставя на изпитание сектора на земеделието предвид изискванията за използвани препарати. „Това е амбициозен план на ЕС, който трябва да изпълним, но като се отчитат  особеностите и спецификите на всяка страна“, заяви Румен Радев и допълни: „Да не се получи така, че в името на Зелената сделка Европа да плати със своята конкурентоспособност“.

Добрият лидер трябва да води с личен пример, заяви Румен Радев в хода на дискусията, попитан за качествата на добрия ръководител. Президентът посочи още, че всеки лидер трябва да управлява така една организация, че когато я напусне, да я остави в по-добро състояние. „Споделяй успеха, поемай вината“ е друг принцип, който трябва да има добрият лидер, посочи президентът.

Държавният глава посети заедно със студентите и академичното ръководство учебно-опитната и експериментална база на университета в село Брестник. Той се запозна с историята на базата, технологията на производство и съхранение на виното. 

Сподели публикацията