You are currently viewing Благотворителна кампания „Капачки за бъдеще“ !

Благотворителна кампания „Капачки за бъдеще“ !

Студентски съвет при Аграрен университет- Пловдив, предаде 400кг капачки за благотворителната кампания “ Капачки за бъдеще“!

Благодарим на всички, които се включиха в събирането !!!

#КапачкиЗаБъдеще

#АграренУниверситет

#ЗаЕдно

Сподели публикацията